Služby

KOVOSEK s.r.o.

  • strihanie plechov do hr.10mm,
  • skružovanie od 3 do 20mm,priemer: o400mm,
  • ohraňovaniedo hr.10mm,
  • pílenie na pásovej píle do hr.250mm,
  • zváranie CO,
  • zváramie AL,
  • zváranie oblúkom,
  • frézovanie, sústruženie,vŕtanie,

Kovosek s.r.o.

Výroba, renovácia a oprava  rôznych poľnohospodárskych častí strojov: mulčovacie zariadenie, valce, svahovacie ale aj iné lopaty podľa požiadaky(UNC, JCD...) , brity na radlice a opod.